doc. MUDr. Bohuslav Hanuš "U nás nikdy nejste na obtíž! Pro Vás a Vaše onemocnění máme nejenom dostatek času, ale i maximální pochopení. A navíc? Stejně jako Vy – máme identický cíl: totiž, co nejúspěšněji a trvale odstranit Vaše zdravotní problémy!"

doc. MUDr. Bohuslav Hanuš

Je již všeobecně známo, že vliv sociálně-psychologických faktorů a novodobých společenských psycho-toxínů, jakými mohou být například stres, radiový, světelný, elektromagnetický a elektrický smog, působí při vzniku mnoha fyzických onemocnění. Rovněž různé exogenní faktory, například škodlivé látky v potravinách (ochucovadla, konzervační látky, barviva, v potravě se vyskytující mykotické látky a aflatoxiny), hrají při našich onemocněních – ať již psychických, tak i fyzických, důležitou roli.

Cílem naší činnosti Poradenské a konzultační služby je vytvořit provázaný celek, který by co nejpřirozenějšími metodami důkladně (a pokud možno trvale) napomohl fyzické a psychické kondici našich klientů, popřípadě doplnil či podpořil alopatickou léčbu lékařů a v případě možnosti sekundárně poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění.

Též alternativní diagnostika všeho, jako i možná dohoda o doporučení našich klientů (v případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje) ke lékařským specialistům či při nutnosti nemocniční léčby (na námi vybraných exponovaných zdravotnických pracovištích), náleží mezi služby, které nechceme našim klientům v žádném případě upřít, a potvrzuje tak naše úsilí, co nejúžeji spolupracovat také s alopatickým lékařstvím!